top of page

KONULAR
KONGREMİZ KÜLTÜR, TURİZM VE MEDENİYET ALANLARINA AÇIKTIR

Bu alanlarda yazılmış tüm konular kongre konseptimize uygundur

 

TURİZMLE İLGİLİ BAŞLICA KONULAR

Turizmle ilgili olan ve aşağıdaki listede yer almayan tüm konularda da başvuru yapabilirsiniz

Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği

Turizm Sosyolojisi ve Psikolojisi

Turist Davranışı

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

Turizm İşletmelerinde Örgüt Psikolojisi

Sürdürülebilir Turizm

İnanç Turizmi

Kültürel Turizm

Turizmde İnovasyon ve Girişimcilik

Şehir Turizmi

Turizm Eğitimi

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi

Turizmde Pazarlama Araştırmaları

Sağlık Turizmi

Turizm Tesisleri, çevre ve ekoloji

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Turizmde Kültürel Miras ve Kültür

Turizm ve İklim Değişikliği

Turizmde Güncel ve Gelecek Konular

Alternatif Turizm

Helal Konsept Turizm

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Turizm Ekonomisi

Muhasebe ve Finans

Tur Rehberliği ve Operatörlüğü

Mütercim ve Tercümanlık

Rekreasyon

Turizm Planlaması ve Politikası

Ekoturizm

Turizmde Tüketici Davranışları

Turizm, Çevre ve Sağlık

Turizmde Sektöründe İstihdam

Turizm Sektöründe İş Gücü Politikalarının Geliştirilmesi

Turizm Sektöründe İş Gücü Niteliği

Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Turizm Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Turizm Sektöründe Krizler ve Etkileri

Turizmde Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler

Turizm ile İlgili Diğer Tüm Konular

KÜLTÜR VE MEDENİYETLE  İLGİLİ BAŞLICA KONULAR

Kültür ve Medeniyetle  ilgili olan ve aşağıdaki listede yer almayan tüm konularda da başvuru yapabilirsiniz

Kültürel Miras ve Önemi

Edebiyat (konu farkı gözetmeksizin)

Sosyoloji

Halk Bilimi

Müzik (konu farkı gözetmeksizin)

Güzel Sanatlar (konu farkı gözetmeksizin)

Tarih (konu farkı gözetmeksizin)

Kültürel Miras Turizmi ve Kültür Turisti

Kültürel Miras Destinasyonlarında Rekabet

Kültürel Miras Yönetimi ve Mevzuatı

Türkiye’nin Kültürel Mirası ve Turizmdeki Yeri

Dünya’nın Kültürel Mirası ve Turizmdeki Yeri

Türkiye’deki Kültür Turizmi Potansiyeli ve Geleceği

Dünya’daki Kültür Turizmi Potansiyeli ve Geleceği

Türkiye’de Kültürel Miras Turizmi Endüstrisi

Dünya’da Kültürel Miras Turizmi Endüstrisi

Dünya Kültürel Miras Listesi ve Türkiye​

Evrensel Değerler Açısından Kültürel Miras ve Turizm

Dini Değerler Açısından Kültürel Miras ve Turizm

Turizm Pazarlamasında Kültürel Mirasın Yeri

Kültür Turizmi ve Önemi

Kültür Turizminde Planlama

Arkeolojik Alan Yönetimi

Anıtlar

Şehir ve Köy Kültürü

Anadolu Arkeolojisi ve UNESCO

UNESCO Kriterleri ve Türkiye Mirası

Müzecilik ve Sergileme

Akdeniz Uygarlıkları Sanatı

Mutfak Kültürü ve Turizm

Kültürel Sanatlar Ve Turizm

Kültürel Antropoloji

Turizm ve Toplum Kültürü

Turizm ve Kültürel Değişim

Kentsel ve Çevresel Koruma (Sit Alanları, ÖCK Bölgeleri vb.)

Kültür ve Sağlık

Coğrafya 

bottom of page