top of page

HATIRLATMA-KONGRE KURALLARI

Lütfen dikkatlice okuyunuz, son derece önemlidir

- Yazarların oturumu geciktirmemelerini (sunumunuz ne olursa olsun), erken ayrılmamalarını bekliyoruz. Kongreye katılım sadece sunum yapmayı değil diğer katılımcıları dinlemeyi de içerir. Bu nedenle, erken hiçbir bahane ile herhangi bir şekilde yerine olmayacak oturumu terk etmek ister.

- Sunumunuzu size verilen süre içinde tamamlamamanız, sonraki oturumların sarkmasına ve program akışını olumsuz etkilemesine neden olacaktır. Etkinliğimizin kişisel bir konferans olmaması nedeniyle her katılımcının sunum süresi 15 dakika ile sınırlıdır. Seanslardaki sunumlar, teorik kitap tanımlarından uzak, tamamen sizin çalışmanız ve bulgularınızın değerlendirilmesi amacıyla olmalıdır. Sizi ilgilendiren konular hakkında oturum boyunca notlar alın, fuaye alanında çay ve kahve eşliğinde soru-cevap, tartışma gibi bölümler yapın.

- Oturum başkanlarımız / moderatörlerimiz, oturumların yönetimi, ara verme, sunum sırasının değiştirilmesi gibi oturumla ilgili tüm konularda kongre düzenleme komitesi adına tam yetkilidir. Bu nedenle, oturum sırasında oturumu sandalyeler tarafından alınan kararlar titizlikle sağlıklı bir şekilde oturumu yürütmek amacıyla uyulmalıdır.

- Kongremizde sunulan tüm bildiriler hakem tarafından kabul edilmiştir. Oturumlarda sunum yapan katılımcılarımıza yöneltilecek soru ve eleştiriler nezaket kuralları çerçevesinde suç teşkil etmeyen yapıcı öneri ve katkılar şeklinde olmalıdır. Katılımcılarımıza yönelik saldırgan eleştirel tutumları hiçbir şekilde kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

- Kayıt masası 08:30 - 18:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kayıt ve kayıt masasında yoğunluğunu önlemek ve daha rahat bir hizmet sağlamak için lütfen oturum saatinden önce rozetlerinizin yarım saat alabilirsiniz.

- Kayıt masasından katılım belgenizi talep etmeyiniz. Oturumdaki tüm sunumlar bittikten sonra katılımınız belgesi sandalye / moderatör tarafından size teslim edilecektir.

- Sunumunuz sırasında sizi dinleyen kişi sayısı, kendi oturumunuzun dışında bir dinleyici olarak kaç oturuma katıldığınızla doğrudan ilgilidir. Size dinleyici gibi diğer oturumlarına katılmak ve mümkün olduğu kadar kongre sırasında fuaye alanındaki diğer bilim adamları karşılamak önerilir.

- Kongre alanında yazıcı / çıktı imkânı bulunmadığından, lütfen çıktılarınızı (varsa) ve özellikle programdaki oturumunuzun sayfasını önceden yanınızda bulundurunuz.

- Sunumunuzu hem PDF hem de Power point olarak e-postanızda ve taşınabilir bir bellekte tutun. Kongre için önemli bilgiler (tez, proje, düğün fotoğrafları gibi) içeren flash belleğinizi kullanmayınız. Flash belleğe çok sayıda katılımcı eklendiğinden, sunumunuza bir virüs bulaşma olasılığı yüksektir. Bu nedenle, farklı bir flaş bellek kullanır.

- Tam metin yayın ile ilgili herhangi bir şikayetin yaşanmaması için lütfen kongre takvimini takip ediniz (İlgili mevzuat gereği elektronik kitaplar resmi yayın tarihinden itibaren Basılı Parça şeklindedir.Bu nedenle, son yayın tarihinden sonra e-kitaplardan herhangi bir bölüm eklemek veya çıkarmak.

Sizlerin de desteğiyle güzel bir bilimsel etkinlik yaşamanızı dileriz ...

bottom of page