2020 TEŞVİK YÖNETMELİĞİ ve KONGRE YAYIN SÜRECİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ

Değeri katılımcımız, bilindiği üzere 16 Ocak 2020 tarihinde yeni akademik teşvik yönetmeliği yayınlanmıştır. Gerek kongre çağrımızın yapıldığı dönemde ve gerekse de kongre hazırlık sürecinde eski yönetmelik hükümleri yürürlükteydi ve o dönemdeki hükümlere göre bir kongrenin akademik teşvik kapsamında sayılabilmesi için 5 farklı ülkeden bilim insanın kongreye katılarak sözlü sunum yapması yeterli idi. Ancak yeni yönetmelik hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir. 7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresine 6 ülkeden akademisyen ve araştırmacılar iştirak etmesine rağmen toplam katılımcı sayımızın yarısından daha azı yabancı olduğun için (bakanlıklar ve üniversiteler tarafından düzenlenen kongreler de bu şartı karşılayamamaktadır) tam metinlerinizin ISBN'li kongre kitabında yayınlanması halinde 2021 yılındaki teşvik başvurularında (2021 yılında teşvik yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik olacağı konusunda herhangi bir öngörümüz bulunmamaktadır) geçerli olmayacaktır.  Öteki taraftan kongremiz uluslararası akreditasyona sahip olduğu için ISBN'li kongre kitabında yayınlanan tam metinlerinizi doçentlik dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilirsiniz.

Söz konusu yeni yönetmelikle kongremiz akademik teşvik kapsamı dışında kaldığı için sizlerin emeklerini nasıl teşvik kapsamına alabileceğimiz yönünde yönetim kurulumuzca çözüm arayışı içerisine girilmiş ve çalışmalarımız tamamlanmıştır. Şöyle ki

Teşvikten yararlanmak isteyen katılımcılarımızın yalnızca özetleri ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Tam metinler ise kongreden bağımsız olarak çıkarılacak olan Editörlü Uluslararası Kitaplarda Uluslararası kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.  Uluslararası Kitaplar İKSAD Uluslararası Yayınevi tarafından (doçentlik ve teşvik yönetmeliklerine göre tanınmış  7 yıllık uluslararası yayınevidir) elektronik olarak yayınlanacaktır. Bu bölümlerinizi 2021 yılı teşvik başvurularında uluslararası kitap bölümü kategorisinden teşvik için kullanabilirsiniz (2021 yılında yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde). 

Teşvikten yararlanmak istemeyen katılımcılarımızın tam metinleri ISBN'li kongre kitabında  kongre takviminde belirttiğimiz şekilde 1 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacaktır.  

2021 yılı için Teşvikten yararlanmak üzere uluslararası kitap bölümü yayınlatmak isteyenler için süreç

1- Bize mail göndererek yalnızca özetinizin kongre kitabında yayınlanmasını istediğinizi, tam metninizin editörlü uluslararası kitapta bölüm olarak yayınlanmasını istediğinizi belirtiniz (en geç 25 Ocak 2020 tarihine kadar bu maili göndermeniz gerekmektedir. Aksi halde tam metniniz kongre kitabında yayınlanacaktır).

2-  Alanlara göre tam metinler tasnif edilerek editörlü uluslararası kitap taslakları hazırlanacaktır. Kitap bölümü yayını için İKSAD Uluslararası Yayınevi tarafından normal yayın ücreti olan 250 TL kongre katılımcılarımızdan alınmayacaktır. Katılımcılarımızdan yalnızca 48 TL yayın harcı alınacaktır.  

3- Editörlü uluslararası kitaplar 1 Mart 2020 tarihinde yayınlanacaktır

Kongre özet ve tam metin kitapları: 1 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacaktır (herhangi bir ücret söz konusu değildir)

Editörlü Kitaplar

- Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar

- Tarih ve Kültür Tartışmaları

- İktisadi, İdari ve Siyasal Bilimlerde Güncel Değerlendirmeler

- Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Farklı Yaklaşımlar (yukarıdaki 3 kitaba girmeyen konular için)

ESKİ YAYIN SÜRECİ İLANIMIZ - DİKKATE ALMAYINIZ

Özet ve Tam Metinlerinizin Yayınlanması

    

Özetleriniz ve TAM METİNLERİNİZ kongresi sonrası İKSAD Yayınevi tarafından özel ISBN numarası ile e-kitap olarak ayrı ayrı yayınlanacaktır 

Tam Metinleriniz için üç alternatif sunmaktayız

- Uluslararası Hakemli Dergilerimiz'de hakem sürecini geçmesi şartıyla    makale olarak  yayınlanması. Dergiler hakkında bilgi almak için lütfen www.iksadkongre.org sitesi üzerinden DERGİLERİMİZ penceresini ziyaret ediniz

- Ekonomi, Siyaset, İşletme ve Yönetim Bilimleri,Uluslararası Siyaset,Uluslararası İktisat, Yerel Yönetimler, İktisat Tarihi,Siyaset Tarihi,Politik İktisat, Para, Parasal İktisat, Uluslararası İktisadi Kuruluşlar kapsamlı makalelerinizi hakem onayı geçme şartı ile Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi http://dergipark.gov.tr/joecopol ücretsiz yayımlayabilirsiniz. 

   

- Kongre Tam Metin Kitabı: Tam metninizin kongre tam metin kitabında yayınlanmasını istiyorsanız Tam Metninizi en geç 1 Şubat 2020 tarihine  kadar kmkongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

 

- Kitap Bölümü (elektronik) olarak yayınlanması

  Herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Ulusal kitap bölümü olarak yayınlatmak için tam metninizi dilediğiniz     zaman  İKSAD Yayınevi'ne gönderebilirsiniz (iksadyayınevi@gmail.com).  40 sayfanın üzerindeki tam metinlerinizi özel isbn numarası ile MÜSTAKİL KİTAP olarak da yayınlayabiliriz. Kitap bölümü ve müstakil kitap ücretlerini yayınevinden öğrenebilirsiniz

www.iksad.net

International Congress on Culture&Civilization

All right are reserved © 2019 by İKSAD