top of page

KONULAR
KONGREMİZ SOSYAL BİLİMLERİN TÜM ALANLARINA AÇIKTIR


 

 Kültürün kalkınmaya ve uygarlık bakımından ilerlemeye olan katkısını hareket noktası alarak kültürün sosyal, eğitim, fen ve sağlık bilimleri ile olan bağlantıları ve disiplinler arası çalışmalar; Kültür, medeniyet, kalkınma, kültürel miras, kültür değişmeleri, kültür ekonomisi ve halk bilimi çerçevesinde planlanmış ve alanın kuramsal ve metodolojik ilerlemesine katkıda bulunacak çalışmalar; Uluslararası kültür, medeniyet, kalkınma, kültür ekonomisi, kültür değişmeleri, kültürel miras gibi alanlardaki çalışmalarını takip etmek amacıyla yazılan bilimsel çalışmaları; Kültür araştırmaları alanı ile ilgilenen bilimsel disiplinlere kuramsal veya metodolojik katkıda bulunacak olan tanıtım ve eleştiri yazıları; Alana katkı sunacağı düşünülen çeviriler.  

Dil, Edebiyat
Kültür
İktisat
İşletme

İletişim
Sosyoloji
Tarih
Coğrafya
Arkeoloji 
Antropoloji
Psikoloji
Sanat

İlahiyat
Felsefe
Maliye
Kamu Yönetimi
Hukuk
Eğitim Bilimleri
Siyaset Bilimi
İşletme Bilimleri
Uluslararası İlişkiler​

KONGREMİZ SOSYAL BİLİMLERİN TÜM ALANLARINA AÇIKTIR
listede olmayan disiplinler için bizimle iletişime geçiniz

bottom of page