Özetlerinizi en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar

kmkongresi@gmail.com

adresine mail olarak gönderiniz

International Congress on Culture&Civilization

All right are reserved © 2019 by İKSAD